Кантонално тужилаштво у Мостару обуставило је истрагу против љекара Б.Ј. око пријема пацијента зараженог коронавирусом у мостарску Свеучилишну клиничку болницу.

Тужилаштво је у казненом предмету формираном поводом случаја који се догодио 16./17. марта 2020. године, око пријема пацијената у Свеучилишну клиничку болницу Мостар (СКБ), од којих се за једног касније испоставило да је био инфициран коронавирусом, подузело је све потребне истражне радње те помоћу полицијских и инспекцијских органа утврдило стварно чињенично стање, саопштено је из тужилаштва.

Тешкоће у провођењу истражних радњи које су утјецале и на дужину трајања истраге, додаје се, представљале су чињенице да су поједини одјели СКБ-а Мостар били измјештени, као и документација и други докази који су били премијештани те контаминирани.

Након проведених радњи у односу на, у међувремену преминулог В.П. због наступања смрти обустављене су све истражне радње у поступку, док је у односу на пријављеног љекара Б.Ј. из Мостара утврђено да својим радњама није починио казнено дјело за које је пријављен, нити било које друго казнено дјело које се гони по службеној дужности, каже се у саопштењу.

Наиме, ниједан прикупљени доказ не упућује на основану сумњу да је пријављени љекар Б.Ј. у моменту пријема пацијента знао или могао знати да је В.П. претходно боравио у земљама у којима је проглашено стање пандемије. Накнадним провјерама путем Интерпола је утврђено да непосредно прије пријема у СКБ Мостар, В.П. није боравио у тим земљама већ у Републици Хрватској.

Надаље је инспекцијским надзором и из других доказа утврђено да је пријављени Б.Ј. поступао сукладно Плану приправности који је прописала Свеучилишна клиничка болница Мостар за поступање у вријеме епидемије.

Из наведених разлога у овом предмету се неће подузимати даље истражне радње према пријављеном Б.Ј. и поступак је обустављен, наводи се у приопћењу.