Градска управа Добој објавила је јавни позив за пројекат “Подстицаји привредном сектору у сврху јачања конкурентности, повећања производње и очувања радних мјеста”, укупне вриједности 160.000 КМ, који је отворен до 17. августа.

Подстицајна средства су намијењена самосталним предузетничким радњама регистрованим на подручју Добоја које се баве производњом, прерадом, трговином и пружањем услуга, чији рад је усљед пандемије Ковид-19 био забрањен у потпуности или дјелимично у периоду од 16. марта до 31. маја, као и предузетничким радњама које послују у складу са Законом о професионалној рехабилитацији, оспособљавању и запошљавању инвалида.

Подстицајна средства могу се користити за набавку нових производних машина, алата и припадајуће опреме, репроматеријала за производњу, прераду или обављање услуга, набавку софтвера, израду промотивног материјала и софтверских рјешења у сврху унапређења производње, продаје робе и/или услуга и онлајн продају, те савјетодавне услуге.

Средства су предвиђена и за набавку средстава за личну заштиту радника у радном процесу, средстава за личну хигијену запослених, хигијену радног простора, набавку средстава за дезинфекцију простора и дезинфекцију средстава за рад.

Пројекат реализује град Добој у оквиру Пројекта еколошког и економског управљања-МЕГ, који подржава и финансира Влада Швајцарске, а спроводи Развојни програм Уједињених нација у БиХ.

Смјернице за подносиоце захтјева и потребне обрасце могу се преузети на званичној интернет страници града Добоја.