Имами у џамијама у Босни и Херцеговини од данас су обавезни да прописане намазе обављају у потпуности, односно, да уз фарзе обављају и суннете, укључујући и намаску дову, осим ако надлежни вјерски ауторитет, главни имам уз сагласност муфтије, одреди другачије.

У Инструкцији коју је данас донијела Управа за вјерске послове Ријасета Исламске заједнице (ИЗ) у Босни и Херцеговини подсјећа се и даље на обавезу поштовања наредби и препорука надлежних државних органа и ранијих инструкција Исламске заједнице.

Такођер се додаје да ће хатиби држати хутбе како је то и предвиђено Упуством за хатибе из 2016. године.

Џематлије су и даље дужне да током обреда поштују мјере физичке дистанце и употребу маске, те користе дезинфекцију приликом улаза и излаза из џамије.

Раније мјере подразумијевају, између осталог, и редовно чишћење, дезинфекцију, и провјетравање објеката (џамија, месџида, текија) у којима се обавља намаз и одвијају друге вјерске активности.