Федерална управа за инспекцијске послове саопштила је да су створене претпоставке којима се осигурава заштита јавног интереса по питању прикупљања и збрињавање 414 тона неопасног отпада депонованог на подручју три кантона, с обзиром да предузеће Кром рециклажа из Дрвара није извршило рјешење Инспектора ФБиХ.

Влада ФБиХ је још 28. августа задужила Фонд за заштиту животне средине ФБиХ да обезбиједи новац, а Управу за инспекцијске послове да покрене процедуру збрињавања на еколошки прихватљив начин 414 тона отпада, а у року од 30 дана од дана ступања на снагу Закључка, саопштено је из Федералне управе за инспекцијске послове.

Како је саопштено, задужене федералне институције приступиле су реализацији задужења и Урава за инспекцијске послове је покренула процедуру јавних набавки за прибављање предметних услуга од понуђача.

Наиме, у отвореном поступку јавних набавки цијена понуђача је била значајно већа од процијењене вриједности набавке и као таква неприхватљива, те је у преговарачком поступку, без објаве обавјештења о набавци, испоштована законска процедура, услови реализације и најповољнија цијена, након чега је без одлагања закључен уговор с понуђачем – наводи се у саопштењу.

Након што се понуђач одрекао жалбе, закључен је и Уговор о збрињавању на еколошки прихватљив начин 414 тона неопасног отпада, те се одмах и приступило реализације, а по динамичком плану којег доставља извођач, чије активности на прикупљању и збрињавању отпада настављају да прате федерални инспектори.

Али због појаве проблема депоновања увезеног текстилног отпада на локалитетима више општина, односно три кантона у ФБиХ, Федерални урбанистичко-еколошки инспектори су по захтјевима федералног министра околине и туризма и анонимним пријавама грађана од јула извршили низ инспекцијских надзора с циљем утврђивања околности и услова депоновања, поријекла, врсте и штетности отпада по локално становништво.

Низом проведених инспекцијских надзора, а о чему је јавност од раније правовремено информисана, утврђено је да увозник текстилног отпада Кром рециклажа, посједује дозволу за управљање отпадом надлежног кантоналног министарства, те да је 20 шлепера неопасног текстилног отпада увезено и истоварено на територији пет општина из три кантона.

Констатовано је да отпад није ускладиштен на еколошки прихватљив начин као и да оператор управља отпадом без надзора. Такође је утврђено да погон и локација који се помињу у дозволи не одговарају стању на терену, тј. опрема и машине за рециклажу не постоје на локацији ускладиштења отпада – наведено је у саопштењу.

Из документације која прати робу могло се утврдити да је ријеч о неопасном отпаду из производње текстила, међутим инспектори су на лицу мјеста извршили узорковање, те је након анализе овлаштене лабораторије потврђено да достављени испитани узорци су неопасни отпад текстила.

Федерални инспектор је још крајем јула наложио Кром рециклажи да у року од 30 дана од дана достављања рјешења прикупи наведени отпад и поступи у складу с издатом дозволом за управљање отпадом, или да исти врати пошиљаоцу, односно да га збрине на законом предвиђен начин.

Али, због финансијског стања субјекта надзора, изречене управне мјере нису могле бити принудно извршене, те су првенствено због интереса локалног становништва, заштите околине и грађана, кључну улогу у збрињавању спорног отпада одговорно преузеле федералне институције, те својом сарадњом осигурале финансијска средства и хитно приступиле провођењу процедуре за његово прикупљање и уклањање.

Такође, у поступцима инспекцијског надзора, поступајући инспектори нису изрекли прекршајне налоге, како не би угрозили радње надлежног тужилаштва, односно могућност покретања и вођења кривичног поступка у овом случају.