Бањалучко студентско позориште у сарадњи са Делегацијом Европске уније у Босни и Херцеговини покреће пројект “Омнибуси младих драматурга из Босне и Херцеговине и Европске уније”.

Циљ пројекта је потакнути студенте на креативно стваралаштво, промишљање и формирање властитих ставова, а не пасивно прихватање “сервираних” информација.

План извођења 20 представа и радионица везује се за почетке годишњих доба, 21. март, 21. јуни, 23. септембар и 21. децембар.

Пројекат је замишљен у форми мини фестивала, а биће реализован у пет фаза.

“Прва фаза је припрема плана имплементације пројекта, даље организовање радионица које ће довести до тога да у року 24 сата дође до инстант представа, изложбе фотографија у Бањалуци, али и широм Босне и Херцеговине, као и израда публикације драмских дјела младих драматурга Европске уније и Босне и Херцеговине”, каже Сања Војводић, директорица Бањалучког студентског позоришта.

Чланови пројектног тима истражили су најперспективније европске драматурге и студенте драматургије са академија умјетности у Босни у Херцеговини.

Приликом селекције европских драматурга водило се рачуна о томе да у коначном списку постоји адекватна разноврсност у погледу језичког подручја са којег долазе, односно што већа културна различитост.

“Направили смо селекцију најперспективнијих младих драматурга који ће доћи у Бањалуку и Републику Српску, како би са њима урадили један веома значајан вид настанка представе у року од 24 сата. То је један нови вид који је познат у скандинавским земљама, а Европска унија је сада први пут одлучила да то буде и у Босни и Херцеговини”, “, каже Александар Пејаковић, шеф пројектног тима.

Пројекат “Омнибуси младих драматурга из Босне и Херцеговине и Европске уније” финансира Делегација Европске уније у нашој земљи.

Медијски покровитељ је Радиотелевизија Босне и Херцеговине.