У Босни и Херцеговини се од 2021. до 2023. године очекује постепени опоравак са просјечном стопом економског раста од три одсто на годишњем нивоу, навела је Дирекција за економско планирање у Програму економских реформи за тај средњорочни период.

Очекивана стопа економског раста за ову годину је 2,5 одсто, за наредну годину је 3,1 одсто, док је очекивана стопа економског раста за 2023. годину 3,4 одсто.

Претпоставља се да би кључни ослонац економског раста током овог периода требало да представља домаћа тражња кроз повећање приватне потрошње и инвестиција.

Повећање укупне економске активности у Босни и Херцеговини, очекивано повећање индустријске производње и грађевинских радова праћено повећањем броја запослених и прихода од извоза робе и услуга, требало би да резултира повећањем расположивог дохотка грађана, а самим тим и повећањем приватне потрошње.

Тако се од 2021. до 2023. године очекује просјечна стопа раста приватне потрошње од око два одсто.

У овом периоду очекује се и постепена стабилизација јавних финансија кроз смањење јавних расхода и истовремено повећање јавних прихода како би се ограничио раст јавне потрошње.

Значајно оптерећење када је ријеч о јавним финансијама у БиХ могло би представљати врло извјесно повећање јавног дуга који је директна посљедица пандемије вируса корона и биће видљивија у средњем року, навела је Дирекција.

Због тога се од 2021. до 2023. године очекује благи раст јавне потрошње од 0,3 одсто на годишњем нивоу.

У овом периоду, уз побољшање пословног амбијента, инвестиције би за разлику од претходних година могле имати значајнији раст, од око 7,5 одсто на годишњем нивоу, а самим тим и њихов већи допринос у очекиваном расту бруто домаћег производа.

Очекује се да ће јавне инвестиције представљати нешто важнију полугу за подстицање економског раста у средњем року.