Уговор за пројектирање, изградњу, испоруку, уградњу и пуштање у рад постројења за индустријску рециклажу мијешаног отпада капацитета до 3т/х потписан је у Уреду начелника општине Прозор-Рама.

Вриједност пројекта је 2 231 602 марака без ПДВ-а, а он би требао бити завршен до маја идуће године, чиме ће се отворити десетак радних мјеста.

Уиме Опћине Прозор-Рама, Уговор је потписао директор ЈКП “Водоград” Прозор-Рама Бранко Бурић, а уиме извођача директор компаније ТЕХНИX д.о.о. Ђуро Хорват.

Индустријском рециклажом мјешовитог комуналног отпада добива се 8 врста сировина (пластика, картон, папир, ПЕТ, МЕТ, текстил, стакло, метал) производи се еко компост и РДФ гориво.

Све сировине су потпуно чисте, балирају се и пласирају на глобално тржиште за производњу нових производа у индустрији.

Просјечна енергетска вриједност сухог РДФ горива у балама је 4 МВ по тони, објавила је опћина Прозор-Рама.