Током наредна два, три дана очекују се повећања водостаја водотока на водном подручју ријеке Саве у Федерацији Босне и Херцеговине, посебно на подручју цијелог тока ријеке Босне, са могућношћу достизања нивоа при којем почиње обавјештавање о поплавама, саопштили су из Агенције за водно подручје ријеке Саве (АВП Сава) Сарајево.

“С обзиром на карактер прогнозиране појаве предвиђа се пораст водостаја у наредним сатима и односи се на све водотоке водног подручја ријеке Саве у Федерацији БиХ (слив Уне и Сане, слив Врбаса, слив Босне и слив Дрине)”, истакли су из АВП Сава.

Све активности на праћењу и обавјештавању о тренутном хидролошко‐хидрауличком стању, додали су, спроводе се у складу са Федералним оперативним планом одбране од поплава. По достизању вриједности мјеродавног нивоа водостаја при којем почиње обавјештавање о поплавама, Агенција ће провести све мјере предвиђене ФОП‐ом.

Како су рекли, треба имати у виду да су ово оријентационе прогнозе на основу пројицираних података падавина, што може имати утицај и на вриједности водостаја.

У протеклом периоду пале су значајније количине падавина (снијега и кише), а што је настављено и данас. У наредним данима се такође прогнозирају падавине мањег интензитета што је условило потребу за појачаним праћењем водостаја на свим водотоцима на водном подручју ријеке Саве у Федерацији БиХ.

“Сугеришемо повећан опрез надлежним институцијама да прате ситуацију и поступају у складу са својим овлаштењима”, поручили су из АВП Сава.