Представнички дом Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине (ПСБиХ) Усвојио је данас два закључка везана за БХРТ.

Наиме ради се о закључку којим се задужује БХРТ да у року 30 дана сачини јасан годишњи план отплате дуга према Европској радиодифузној унији и достави га ПСБиХ, као допуну финансијског извјештаја.

Други закључак упућен је на адресу Вијећа министара које се задужује да у сарадњи са ентитетским нивоима власти, предложи нови Закон о Јавном РТВ систему БиХ којим би била регулирана питања адекватне наплате и расподјеле РТВ таксе, као и однос између јавних РТВ сервиса у БиХ, ради успостављања функционалних и самоодрживих јавних РТВ сервиса у БиХ.

Ове закључке усвојила је и послала Комисија за саобраћај и комуникације Представничког дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине која је јуче прихватила Извјештај о финансијском пословању БХРТ-а за 2019., те примила к знању Програмски план и Финансијски план БХРТ-а за 2020. годину.