Тужилаштво Босне и Херцеговине подигло је оптужницу против Садика Ахметовића, рођеног 1969. године у Сребреници, држављанина БиХ.

Оптужени се терети за коруптивно казнено дјело, односно да је злоупорабом положаја или овласти и потписивањем уговора о дјелу, омогућио упосленику стицање незаконите имовинске користи, нанијевши штету буџету БиХ.

Оптужени се терети да је, поступајући у својству овлаштене особе у институцијама БиХ, за вријеме када је обнашао функцију Министра сигурности БиХ, тијеком 2011. и 2012. године, како би прибавио незакониту имовинску корист Аднану Бектићу (1983.), потписао са наведеним Уговоре о дјелу, како би створио привид да он обавља послове и задатке који се односе на израду документације, прикупљање података, припрему стратешких планова и информација о стању сигурности у појединим областима, као и друге послове из дјелокруга Министарства сигурности БиХ.

Међутим, Аднан Бектић никада није обављао наведене уговором описане послове и задатке.

На наведени начин, оптужени Ахметовић Садик је омогућио наведеном да прима накнаду према Уговору о дјелу, иако је знао да наведени описане послове није радио.

На тај начин је омогућио Аднану Бектићу стицање незаконите имовинске користи према Уговору о дјелу и исплати дневница у укупном 15.680 КМ за који износ је оштећен буџет Босне и Херцеговине.

Оптужени се терети да је искориштавањем свог службеног положаја, министра сигурности, прибавио протуправну имовинску корист Бектић Аднану, у износу вечем од 10 000 КМ, чиме је починио казнено дјело-злоупораба положаја или овласти из чланка 220. Казненог закона БиХ.

Оптужница је прослијеђена на потврђивање Суду БиХ.