Савјет националних мањина Босне и Херцеговине усвојио је закључак којим Министарству за људска права и избјеглице БиХ, Министарству цивилних послова БиХ и министарствима образовања на свим нивоима власти у БиХ препоручује да дају приоритет пројектима подршке националним мањинама, који обухватају промоцију очувања језика, културе и традиције националних мањина БиХ.

Како су навели, Савјет националних мањина БиХ такође сматра да треба усвојити стратегију националних мањина на државном нивоу. Овај закључак биће упућен Министарству за људска права и избјеглице БиХ.

На данашњој сједници је усвојена и Информација за Заједничку комисију за људска права Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине о актима којима се регулише рад Савјета националних мањина БиХ.

Усвојени су одговори на питања Савјета Европе у контексту припреме за подношење Петог периодичног извјештаја БиХ о законодавним и другим мјерама на провођењу принципа утврђених у Оквирној конвенцији Савјета Европе за заштиту националних мањина. Савјет националних мањина БиХ ове одговоре послаће Министарству за људска права и избјеглице БиХ.