Цијене производа и услуга које се користе за личну потрошњу у БиХ, мјерене индексом потрошачких цијена, у марту су у просјеку биле више за 0,8 одсто у односу на фебруар, подаци су Агенције за статистику БиХ.

Храна и безалкохолна пића у просјеку су скупљи за 1,2 одсто, одјећа и обућа за 2,4 одсто, становање и режијски трошкови за 0,1 одсто, превоз за 2,1 одсто, а остала добара и услуга за 0,5 одсто.

У марту су алкохолна пића и дуван у просјеку јефтинији за 0,1 одсто у односу на фебруар, намјештај и апарати за домаћинство за 0,6 одсто, а рекреација и култура за 0,1 одсто.

Ниво цијена у марту ове, у односу на исти мјесец прошле године нижи је за 0,5 одсто.

Храна и безалкохолна пића у просјеку су скупљи за 1,1 одсто, алкохолна пића и дуван за 1,9 одсто, здравство за 0,7 одсто, образовање за 0,3 одсто, ресторани и хотели, те остала добра и услуге за 0,4 одсто.

Одјећа и обућа у просјеку су јефтинији за 10,3 одсто, намјештај, апарати за домаћинство и редовно одржавање куће за два одсто, превоз за 3,6 одсто, комуникације, те рекреација и култура за 0,2 одсто.