Секретаријат Енергетске заједнице обавијестио је Босну и Херцеговину, Србију, Сјеверну Македонију и Косово о покретању прелиминарне процедуре за рјешавање случаја о прекорачењу максималних емисија дефинисаних у Националним плановима о смањењу емисија (НЕРП).

НЕРП је десетогодишњи план за дефинисање смањења емисија опасних гасова сумпор диоксида и азотових оксида, као и прашине за велика ложишта, који се у БиХ примјењује од 2018. У том документу су дефинисане максималне вриједности годишњих емисија на нивоу државе.

Мајда Ибраковић из Центра за животну средину изјавила је да таква процедура није изненађујућа, с обзиром да Босна и Херцеговина константно крши правила, па и властите законе у вези загађујућих емисија из великих постројења.

”Надамо се да би ово могао бити први конкретан корак ка санкционисању преступника и смањењу негативног дјеловања великих загађивача, посебно термоелектрана у БиХ”, казала је Ибраковић.

Пошто су према извјештајима за 2018. и 2019. прекорачене вриједности емисија дефинисане у НЕРП-у, Секретаријат Енергетске заједнице је покренуо прелиминарне процесе за рјешавање тих случајева.

Наиме, у случају Србије прекорачене су вриједности емисија сумпор диоксида, а Сјеверна Македонија је прекорачила вриједности емисија сумпор диоксида и прашине, док су Босна и Херцеговина и Косово прекорачили вриједности за емисије све три загађујуће материје.

Те штетне материје се највише емитују из великих ложишта електроенергетског сектора, односно термоелектрана на угаљ.

Слањем отвореног писма Секретаријат Енергетске заједнице је дао прилику овим земљама да реагују на утврђена непридржавања закона и дају своје закључке, како би било могуће утврдити цијелу позадину случаја, саопћено је из Центра за животну средину.