Суд Босне и Херцеговине потврдио је другостепену пресуду у предмету Саша Ћурчић. Он је првостепеном пресудом од 14.9.2020. године прогглашен кривим за кривично дјело злочини против човјечности- присиљавање друге особе на сексуални однос или с њим изједначену сексуалну радњу – силовање.

Суд га је осудио на казну затвора у трајању од 5 година.

подсјећамо, он је у периоду између 3.7.1992. и 18.7.1992. године, у којем периоду се одвијао широк и систематичан напад војних, паравојних и полицијских снага Српске Републике Босне и Херцеговине, а потом Републике Српске, усмјерен против цивилног бошњачког становништва опћине Фоча, знајући за такав напад те да његове радње чине дио тог напада, као припадник тих снага, заједно с другим особама свјесно присилио оштећену на сексуални однос или с њим изједначену сексуалну радњу (силовање), чиме је починио кривично дјело злочини против човјечности из члана 172. став 1. тачка г), у вези са чланом 180. став 1. КЗ БиХ.