Федерални министар промета и комуникација Денис Ласић данас је, уиме Владе ФБиХ, у Сарајеву потписао Грански колективни уговор за подручје дјелатности поштанског промета с предсједником гранског репрезентативног синдиката БХ Поште Елдином Шабановићем.

Ласић је након потписивања рекао да је Грански колективни уговор усклађен са Законом о раду и да представља значајно унапређење у односу на претходни.

Као основ за преговоре је послужио текст колективног уговора који је тренутно био у примјени, уз измјене за поједине категорије радника, као што су родитељи дјеце са сметњама у развоју, демобилизирани бранитељи, те радници подвргнути трансплантацији органа, као и одређена усклађивања са одредбама Закона о раду Федерације БиХ. Овај колективни уговор је потписан на период од двије године и њиме се уређују кључна права и обавезе за више од 3.100 упослених у подузећима БХ Пошта Сарајево и Хрватска пошта Мостар – рекао је Ласић

Због истека рока на који је закључен Колективни уговор из 2018., Влада Федерације БиХ и Синдикат БХ Поште су 10. аугуста 2020. потписали уговор у истом тексту са примјеном до краја марта 2021., чиме је омогућено да се преговарачки процес одвија током важења колективног уговора.

Преговарачки тимови су 2. марта 2021. усагласили приједлог новог Гранског колективног уговора, а своју сагласност дале су управе ЈП БХ Пошта д.о.о. Сарајево и Хрватска пошта д.о.о. Мостар, као и репрезентативни синдикат БХ Поште.

Влада ФБиХ је на приједлог Федералног министарства промета и комуникација на својој 263. сједници дала сагласност и овластила министра Ласића за потписивање тог колективног уговора уиме Владе, саопћено је из Федералног министарства промета и комуникација.