Министарство за рад, социјалну политику, расељена лица и избјеглице КС обавјештава да ће данас корисници по основу заштите породице са дјецом у Кантону Сарајево своје аугустовске накнаде моћи подићи у банкама у којима имају отворене текуће рачуне.

За ову намјену ресорно министарство је издвојило средства у износу од 2.427.292,64 КМ.

Поменута средства су издвојена за 10.726 корисника права на дјечији додатак, накнаду умјесто плаће жени-мајци у радном односу док одсуствује са посла ради трудноће, порођаја и његе дјетета, новчану помоћ за вријеме трудноће и порођаја жене-мајке која није у радном односу и једнократну помоћ за опрему новорођеног дјетета.