Хрватски Фонд за финансирање разградње радиоактивног отпада саопштио је да почиње са узимањем узорака како би одредио нулто стање радиоактивности у општини Двор, на подручју на којем је предвиђена изградња Центра за збрињавање радиоактивног отпада.

На локацији Черкезовац започеће постављање мјерне станице за узорковање ваздуха и система за прикупљање оборина, те станице за континуирано мјерење амбијенталног дозног еквивалента, преносе хрватски медији.

Стручњаци Института за медицинска истраживања и медицину рада, Института Руђер Бошковић и Агрономског факултета Универзитета у Загребу идућих годину дана узимаће узорке и мјерити радиоактивност прописаним методама путем акредитованих лабораторија и стручног особља, а резултати требају бити упоредиви с граничним вриједностима и литературним подацима с других локација.

Предвиђено је узорковање површинских вода у околини локације Черкезовац, риба из површинских, изворских, бунарских и водоводних вода, земљишта на цијелом подручју општине, хране с пољопривредних газдинстава, меда и других пчелињих производа, шумских плодова, гљива и дивљачи, те ваздуха, оборина и подземних вода.

На 20 локација у општини Двор и на дијелу пута којим ће се транспортовати радиоактивни отпад до складишта мјериће се постојећа доза радиоактивности у околини.

Мјерење ће се спроводити континуирано, постављањем пасивних дозиметријских система.

Како је наведено, сврха истраживања је да се утврди комплетан и независан преглед стања радиоактивности на локацији Черкезовац и околини, али и на цијелом подручју општине Двор.

На основу ових података израдиће се слика постојећег стања радиоактивности и прецизније дефинисати потреба будућег редовног мониторинга, односно праћења стања околине објекта.

Радиоактивни отпад који ће се складиштити у Центру за збрињавање радиоактивног отпада је из Нуклеарне електране Кршко а у мањем обиму из научно-истраживачких института, медицинских установа и индустријских постројења који у свом редовном раду користе изворе јонизирајућих зрачења.

Осим тога, на веб-страници Фонда објављено је да је изабран извођач за услуге провођења истражних радова на подручју Черкезовца као и за услуге израде пројектне документације, сигурносних анализа и студије утицаја на околину за потребе успостављања Центра.

Упркос противљењу грађана са обје стране ријеке Уне, као и представника локалних власти у сливу ријеке Уне у Босни и Херцеговини, Владе Унско-санског кантона, те власти БиХ, Хрватска планира да радиоактивни отпад из Нуклеарне електране “Кршко” одлаже у касарни “Черкезовац”, у општини Двор, на самој граници са БиХ.