Влада Херцеговачко-неретванске жупаније на сједници у Мостару усвојила је Одлуку о провјери диплома државних службеника и намјештеника запослених у жупанијским тијелима управе, жупанијским управним организацијама и запосленика у јавним установама које се финансирају из буџета ХНЖ, као и ванбуџетским фондовима.

Одлуком се задужују руководитељи жупанијских тијела управе, жупанијских управних организација и јавних установа које се финансирају из буџета ХНЖ, као и ванбуџетских фондова да, на темељу података из личних досијеа запосленика, од просвјетних установа које су издале диплому затраже провјеру вјеродостојности.