Висина потицаја за пољопривреднике ће бити већа него је била прошле године и износи 6.100.000 КМ, казао је министар привреде Кантона Сарајево Аднан Делић.

Одржана је Јавна расправа о Одлуци о износима новчаних подстицаја, минималним условима за почетак производње, минималним условима за инвестирање и роковима подношење захтјева за текућу 2021. годину.

Обзиром да смо преузели исплату и оних заосталих из прошле године, за ту намјену потребно нам је 500.000 КМ. У укупном износу успјели смо за неких 100.000 КМ повећати буџетску ставку намијењу за ове потицаје, а што је успјех с обзиром да смо још увијек оптерећени пандемијом“, објаснио је министар Делић, те додао како је тиме Влада КС показала своје опредјељење за подршку пољопривредним произвођачима, казао је Делић.

Нагласио је и како је много проблема када су у питању пољопривредна производња и њени произвођачи, као и да је сваки од њих специфичан на свој начин.

„Неопходно је подузети активности на измјени закона из 2012. године, који регулише ову област, како бисмо га ускладили са нашим интересима и глобалним трендовима“, навео је министар, те обећао да ће се са овом активности што прије кренути, као и са израдом стратегије о пољопривредној производњи на подручју Кантона Сарајево.

Један од пољопривредних произвођача Адмир Кахриман из Илијаша је казао како је веома важно да је Влада КС, заједно са министром Делићем, обезбиједила потребна средства са дјелимичним увећањем намијењена за потицаје пољопривредницима.

„Затражили смо да се одржи редовност њихове исплате, као и њихова висина, иако смо свјесни свих тешкоћа насталих усљед пандемије коронавирусом“, истакао је Кахриман.