Одјел 1 за ратне злочине Суда Босне и Херцеговине данас је донио пресуду у предмету “Радован Паприца и други”, којом су оптужени Радован Паприца и Славко Огњеновић осуђени на казне затвора у трајању од по осам година за кривично дјело злочини против човјечности.

“Оптужени Паприца и Огњеновић криви су што су од почетка априла 1992. године, па најмање до септембра 1992. године, у коме периоду се одвијао широк и систематичан напад војних, паравојних и полицијских снага тзв. Српске Републике БиХ, а потом Републике Српске, усмјереног против цивилног бошњачког становништва опћине Фоча, знајући за такав напад те да њихове радње чине дио напада, као припадници војних снага тзв. Српске Републике БиХ, а потом Републике Српске, употребом силе и пријетње починили силовање”, саопћено је из Суда БиХ.

Дјелимично је усвојен и имовинскоправни захтјев оштећене.

Оптужени се обавезују да оштећеној, на име накнаде нематеријалне штете, солидарно исплате укупан износ од 37.000,00 КМ – и то: на име душевних болова због повреде слободе или права личности износ од 12.000,00 КМ, те душевних болова због смањења животне активности износ од 25.000,00 КМ, а све са законским затезним каматама од дана доношења првостепене пресуде 3. децембра 2020. у року 30 дана од дана правоснажности пресуде, под пријетњом принудног извршења.

У преосталом дијелу постављеног имовинскоправног захтјева, оштећена се упућује да захтјев може остварити у парничном поступку, наводи се у саопћењу.