Представнички дом Парламента ФБиХ завршио је 15. сједницу на којој је усвојио измјене и допуне Закона о ванпарничном поступку како би се утврдила надлежност судова да у ванпарничном поступку утврђују мјесто и вријеме рођења особа које вријеме и мјесто свога рођења не могу доказати на прописан начин.

Усвојена је и Одлука о доношењу Регулационог плана хисторијског градског подручја Почитељ за период од десет година, те Одлука о прихватању задужења по Уговору о зајму између БиХ и Европске банке за обнову и развој (ЕБРД) за реализацију Пројекта Енергетска ефикасност у јавним зградама Сарајево.

Дата је сагласност на Извјештај о извршењу Финансијског плана Завода здравственог осигурања и реосигурања Федерације БиХ за 2019. годину (консолидовани) и Извјештај о извршењу Финансијског плана Федералног фонда солидарности за 2019. годину.

Приваћени су и извјештаји о раду и финансијско-материјалном пословању Федералне агенције за управљање одузетом имовином за период 01.07.-31.12.2019. године те за период 01.01.-30.06.2020. године и Информација Федералне агенције за управљање одузетом имовином која се односи на анализу података достављених од стране судова и тужилаштава у ФБиХ у којима је предложена и изречена мјера одузимања имовинске користи прибављене кривичним дјелом у ФБиХ у периоду 01.01.-31.12.2019. године.

Осим тога, к знању су примљени Извјештај о извршењу Програма рада Агенције за ревизију приватизације у Федерацији БиХ за 2019. годину, Извјештај Фонда за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом за 2019. годину, Извјештај о раду Федералног завода за запошљавање за 2019. годину и Извјештај о задужењу Федерације БиХ по основу емисије (5Y) обвезница на дан 08.09.2020. године.