Представнички дом Парламента Федерације БиХ (ПФБиХ) усвојио је Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о ублажавању негативних економских посљедица изазваних пандемијом коронавируса, познатијег као ‘корона закон’, чији је предлагач Клуб посланика Социјалдемократске партије БиХ.

Циљ је да се ублаже негативне економске посљедице по привреду Федерације БиХ, имајући у виду негативне економске и социјалне посљедице које ће у наредном периоду настати као континуитет посљедица здравствене кризе.

Предложено је да пословни субјекти имају право на субвенционирање доприноса у складу с овим законом у износу 244,85 КМ мјесечно по сваком запосленом, почевши од обрачуна и исплате бруто плаће за април 2020. године и сваки наредни мјесец, укључујући обрачун и исплату плаћа закључно са 31. децембром ове године.

Субвенционирање доприноса за сваког запосленог вршило би се на начин да се за пензионо-инвалидско осигурање усмјерава 135,70 КМ, за здравствено осигурање 97,35 КМ и за незапосленост 11,80 КМ, уколико у мјесецу за који се врши обрачун плаће имају пад оствареног промета 20 посто и више у односу на остварени промет у истом мјесецу 2019. године.

У члану 10. предложена је измјена на начин да се прекида обрачун затезних камата на закашњела плаћања у дужничко-повјерилачким односима у периоду од 1. марта до 31. децембра 2020. за пословне субјекте који користе субвенције. Такођер, прописано је да се прекида принудна наплата сходно одредбама прописа о унутрашњем платном промету и прописа о Порезној управи до 31. децембра 2020. за пословне субјекте који користе субвенције.

Закон је допуњен чланом по којем би се као једнократна помоћ дуготрајно незапосленим раницима, уредно пријављеним на Заводу за запошљавање, исплаћивала једнократна новчана накнада од 200 КМ, уколико не примају накнаду за незапосленост по другом основу.

Осим наведеног, прописује се право на субвенције за камате на кредите у износу од 50 посто од банкарске камате за привредна друштва и обрте до краја 2021. Законом се прописује обавезно здравствено осигурање свим грађанима Федерације БиХ до 1. јануара 2021. године.

Представнички дом прекинуо је онлајн засједање након што није подржан Извјештај о пословању Агенције за банкарство Федерације БиХ за 2019. годину, укључујући Извјештај о раду Омбудсмена за банкарски систем за 2019. годину.

Посланицима је остало да разматрају Извјештај о раду Федералног министарства унутрашњих послова за првих шест мјесеци ове године, Информацију о стању криминалитета – сигурности на подручју Федерације БиХ за период јануар-јуни 2020. године, Информацију Федералног министарства унутрашњих послова у вези реализације Закључка Представничког дома од 26. јуна ове године, те Информацију о ступњу реализирања задужења Федералног министарства рада и социјалне политике по Закључцима Представничког дома од 4. децембра 2019.

Преостале тачке дневног реда су Стратегија управљања дугом 2019.-2021. године, Информација о извршеним ревизијама приватизације државног капитала привредних друштава и банака у Федерацији БиХ за период јули-децембар 2019. године, Информација о извршеним ревизијама приватизације државног капитала привредних друштава и банака у Федерацији БиХ за период јануар – јуни 2020. године и изјашњење о закључцима Парламентарне комисије одговорне за ревизију.

Датум одржавања наставка ове сједнице бит ће накнадно утврђен.