Извјештаји о пословању Јавног предузећа Аеродром Сарајево д.о.о. за 2016., 2017. и 2018. годину одобрени су већином гласова данас на онлине сједници Представничког дома Парламента Федерације Босне и Херцеговине.

За разлику од извјештаја, није одобрен приједлог посланика Ирфана Ченгића да Федерална влада за наредну буџетску годину ФБиХ планира да дио новца који Аеродром д.о.о. Сарајево иначе уплаћује у федерални буџет по основу такси и других накнада, остане у предузећу будући да оно трпи посљедице због умањеног промета путника узрокованог пандемијом коронавируса.

Већину гласова посланика нису добили ни извјештаји о претпрошлогодишњем раду два електропривредна предузећа у Федерацији БиХ. Од неопходних 50, ови извјештаји су добили по 41 глас.

Посланици су на овој сједници упознати с више извјештаја о задужењу Федерације БиХ по основу емисије обвезница у овој години, потом с Извјештајем Федералног министарства финансија о реализацији Закључака V. Број 1276/2018 (Инструкције јавним предузећима да изврше уплату средстава из акумулиране добити у буџет Федерације БиХ), као и с Извјештајем о задужењу Федерације БиХ по основу емисије трезорских записа на дан 11.12.2018. и на дан 19.05.2020. године.

Ова сједница Представничког дома је завршена, а наредну је предсједавајући Мирсад Заимовић најавио за 30. септембар.