Представљање резултата истраживања под називом “Радни услови и права новинара, законски оквир и управљање локалним медијима у БиХ” бит ће уприличено данас у Сарајеву, саопћено је из Удружења БХ новинари.

Новинари у локалним медијима суочени су са све већим ограничењима у подручју слободе изражавања и слободе медија, као и непостојањем системског приступа сузбијању притисака влада, државних институција и других политичких и економских центара. Држава нема капацитете да новинарима осигура сигуран и неометан рад, а недостатак адекватног одговора на насиље над новинарима из овлаштених институција увелико утјече на осјећај сигурности новинара.

Подаци Линије за помоћ новинарима за 2020. године показују да се кршење права новинара наставља као и претходних година – забиљежено је 69 случајева кршења слободе изражавања и напада на новинаре и медије.

У већини случајева полиција и државно тужилаштво нису успјели заштитити новинаре: починитељи напада нису пронађени, а судови неадектавним процесуирањем кршења права новинара шаљу поруку широј јавности да су такви напади на новинаре прихватљиви. Медији и новинари дјелују у законском оквиру који ограничава или формално гарантује слободу изражавања, али се не проводи на адекватан начин. Проблеми попут недостатка транспарентности власништва над медијима и државног уплитања у управљање медијима, (не)транспарентних евиденција о државној помоћи медија, политичких и економских притисака на јавне сервисе и локалне јавне емитере и даље забрињавају.

Управо због свега наведеног, БХ новинари су спровели истраживање с циљем идентификовања постојећих образаца функционирања локалних медија, те да ли су у складу с постојећим законским и међународним стандардима у области слободе изражавања и слободе медија. Фокус истраживања је био и на увјетима рада медијских професионалаца у јавним и приватним локалним медијима, те на проблемима с којима се суочавају медијских радници током обављања професионалних задатака.

Нека од истраживачких питања која су кориштена како би се процјенила ситуација у локалним медијима су да ли је пракса на локалном нивоу у складу с постојећим законским и међународним стандардима у области слободе медија, слободе информисања и интегритета медија у локалној заједници, који су тренутни изазови и ризици са којима се новинари у локалним медијима суочавају у области радних и људских права, те какво је мишљење локалних новинара и институција о томе како превладати постојеће препреке да би се створило демократско друштво засновано на поштивању слободе изражавања, слободе медија и права новинара?

Истраживање је дио пројекта “Слободни медији, слободно друштво”, које имплементира Удружење БХ новинари у сарадњи са Асоцијацијом електронских медија у БиХ (АЕМ БиХ), а уз финансијску подршку Европске уније.