Пројекат “Институционална подршка антикорупцији у БиХ – ИПАК”, који финансира Европска унија, припремио је свеобухватну анализу и препоруке за унапређење борбе против корупције у областима и институцијама посебно склоним корупцији, односно са посебним ризиком од настанка акорупције које ће бити представљене данас у 11 сати на конференцији путем Zoom платформе.

На конференцију је позвано око 80 представника влада на свим нивоима, министарства правде, Агенције за превенцију корупције и координацију борбе против корупције и антикорупцијских тијела на свим нивоима у БиХ, Управе за индикретно опорезивање, министарстава образовања и здравства, релевантних ОЦД активних у борби против корупције, медијских и новинарских удружења, те стручњака са искуством у транспарентности институција.

Циљ конференције је пружити релевантним заинтересованим странама могућност за додатни допринос у препорукама и идентификовати препреке за њихово спровођење, као и начине њиховог уклањања или превазилажења.

Истраживањем се настоји установити које су области и институције у БиХ нарочито склоне настанку корупције на темељу анализа стања и препорука релевантних међународних, али и домаћих организација. Фокус истраживања су препоруке релевантних међународних организација као што су ГРЕЦО, Европска комисија, Уједињене нације, ОЕЦД, о стању, коруптивним ризицима и антикоруптивним мјерама за унапређење борбе против корупције у Босни и Херцеговини.