Стручно тијело за координацију и надзор Плана интервентних мјера у случајевима прекомјерне загађености зрака у Кантону Сарајево проглашава епизоду „Приправност“ за комплетно подручје Кантона Сарајево, јер су мјерењем концентрација загађујућих материја у зраку на три локације забиљежена прекорачења дневних граничних вриједности концентрација честичних твари у зраку – ПМ10 (50 µg/m3). Остали праћени полутанти нису забиљежили прекорачења.

Показатељи мјерења загађујућих твари у зраку на подручју Кантона Сарајево за 30. октобар ове године забиљежили су прекорачења дозвољених вриједности за ПМ10 предвиђених за проглашење прве епизоде „Приправности“ (50 µg/m³) на станицама Отока 55µg/m3, Илиџа 83µg/m3, те Илијаш 116µg/m3.

У епизоди „Приправност“, подузимају се сљедеће мјере:

• у зони А – у опћинама Стари Град, Центар, Нови Град, Ново Сарајево и Илиџа – испод 700 метара надморске висине забрана кретања аутомобила и теретних возила, чији дизел мотори имају норму ЕУРО1 и мању, уз појачане контроле инспекцијских органа и асистенцију органа МУП-а,
• у свим зонама интензивирање чишћења и прања цеста са примјеном мокрог поступка калциј-хлоридом,
• појачавање инспекцијског надзора над градилиштима,
• смањење температуре за минимално 2°Ц на свим постројењима за производњу топлотне енергије са Листе правних и физичких лица која за загријавање просторија користе чврста горива и тешка лож уља уз препоруку за евентуални прелазак на природни гас или електричну енергију, гдје за то постоје техничке могућности,
• максимално повећање капацитета средстава јавног градског пријевоза који не загађују околиш,
• позивање правних лица да у зависности од својих могућности изврше помјерање почетка радног времена у циљу растерећења капацитета јавног градског пријевоза и градских саобраћајница,
• упозорење ризичним групама становништва за смањење кретања,
• упозорење становништву да својим понашањем и активностима додатно не доприносе загађењу зрака,
• Упозорење установама школског и предшколског одгоја и образовања, да дјеца не бораве на отвореном простору ван зграде за вријеме великих и малих одмора, као и да се часови тјелесног одгоја не одвијају у дворишту школе,
• упозорење да је забрањено спаљивање отпада и другог невегетацијског материјала на отвореном простору,
• појачан инспекцијски и други надзор над примјеном свих мјера,
• упозорење да је кажњиво свако спаљивање отпада у кућанствима и позивање, да се у случају сумње, таква недозвољена поступања пријаве на Еко-телефон бр. 033/66 00 00 или телефон Кантоналног оперативног центра цивилне заштите бр: 121, ради даљњег дјеловања надлежних инспекција опћина и Кантона.