Проблем збрињавања опасног индустријског отпада из круга бивших хемијских фабрика у Тузли кантоналне власти настоје ријешити већ осам година. Откопавање једне од локација овог отпада је почело, а након анализе отпада биће донесена и одлука о начину његовог збрињавања.

Коначно је почело откопавање једне од локација опасног отпада у кругу бившег ХАК-а. Ријеч је о парцели од једног дунума на којој су непрописно депоноване тоне крукса. Прецизни подаци о стварној количини отпада биће познати за неколико дана.

Звјездан Караџин, министар заштите околиша у Влади ТК, напомиње да је овај оптад депонован током осамдесетих година прошлог вијека, а ријеч је о ужасном немару тадашњег руководства ове фабрике.

Први узорци опасног отпада ископани из ове депоније већ су послани на анализу у Хрватску, а биће послани и неколицини домаћих фирми на анализу. Кантонална Влада је оформила стручни тим који ће водити откопавање депонија опасног отпада. У овом тиму вјерују да ће и на другим локацијама бити пронадјен хлор.

Након што узму узорке отпада и ураде инжињерско-геолошке карте, ове локације ће бити затрпане јер би могле бити потенцијално опасне по становништво околних насеља. Након детаљне анализе отпада биће понуђена рјешења збрињавања отпада која ће прије свега зависити од количине хлора који буде пронађен. Ако концентрације хлора буду мале, отпад би могао бити спаљен у лукавачој Фабрици цемента, и то би било најјефтиније рјешење. Ако концентрација хлора буде велика, а не буде се могла техничким поступцима смањити, биће потребно овај отпад отпремити у иностранство за што ће требати милони марака.