Представници нове скупштинске већине у Кантону Сарајево презентирали су данас споразум који садржи мјере и принципе којима ће се руководити у управљању Кантононом у наредне двије године.

Харис Башић из Народа и правде кратко је представио документ посебно нагласивши да се у њему налази 26 мјера и 35 принципа који се односе на болест ЦОВИД-19. Мјере су подијељене по кантоналним министарствима, а према року реализације на краткорочне, средњорочне и дугорочне.

Харис Вранић из СДП-а презентирао је здравствене мјере. Неке од њих су:

  • Здравствено осигурање за све становнике и становнице Кантона Сарајево, у сарадњи са локалним заједницама – дугорочна мјера;
  • Потпуна информатизација установа јавног и приватног здравственог система у КС – краткорочна мјера.

Дамир Марјановић, независни заступник у Скупштини КС, говорио је о образовању. Као новину у односу на досадашњи системски приступ у овој области у Кантону навео је формирање два министарства.

ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЈЕ ОРИГИНАЛ СПОРАЗУМА О ПРИОРИТЕТИМА СКУПШТИНСКЕ ВЕЋИНЕ

Прво ће обухватати предшколско, основношколско и средњошколско образовање, а друго науку и високо образовање. С новим министарством неће се повећати администрација као ни број министарстава јер ће друга два министарства бити спојена у једно. Као новост споменуо је и формирање Института за предуниверзитетско образовање.

Мирза Баталовић из НБЛ-а у свом излагању такођер се фокусирао на науку и образовање те напоменуо да ће бити формиран и фонд за истраживање научно-истраживачког рада.

Един Форто из Наше странке нагласио је важност опоравка од економских посљедица пандемије. Рекао је да ће сви буџети, па тако и кантонални, бити драстично смањени. У том смислу истакао је прве двије мјере из документа којима ће санирати посљедице тих смањења:

Прва се односи на хитно приступање изради ребаланса буџета у складу с економским увјетима изазваним пандемијом болести ЦОВИД-19, са фокусом на рационализацију свих издатака изузев оних који служе очувању постојећих и отварању нових радних мјеста у привреди.

Друга се тиче запошљавања: „Нови програми масовног запошљавања у току пандемијске кризе с фокусом на реформиране програме, јавне радове, запошљавање младих и теже упошљивих радница и радника.“

Приликом презентације, на упит новинара, одговорено је да ће ускоро бити и обзнањена имена људи који ће управљати појединим ресорима унутар Владе Кантона Сарајево.