Просјечна децембарска мјесечна плата након опорезивања у Републици Српској износила је 979 КМ и први пут је достигла износ од 500 евра, тачније 501 евро, подаци су Републичког завода за статистику.

Децембарска плата, након опорезивања, номинално је већа од новембарске за 1,1 одсто, а реално за 1,2 одсто.

Посматрано према подручјима дјелатности, највећи децембарски просјек плате након опорезивања од 1.497 КМ био је у финансијској и дјелатности осигурања, а најмањи од 665 КМ у грађевинарству.

Просјечна бруто плата у децембру била је 1.520 КМ.

Просјечна плата након опорезивања у прошлој години износила је 956 КМ, док је просјечна бруто плата износила 1.485 КМ.

Цијене производа и услуга које се користе за личну потрошњу у Републици Српској, мјерене индексом потрошачких цијена, у децембру 2020. у односу на исти мјесец 2019. у просјеку су ниже за 1,9 одсто, док су у односу на новембар у просјеку ниже за 0,1 одсто.

Највећи годишњи раст цијена у децембру од 2,7 одсто забиљежен је у одјељку алкохолна пића и дуван због виших цијена у групи дуван од 3,9 одсто, док је највећи пад цијена на годишњем нивоу у децембру од 11,5 одсто забиљежен је у одјељку одјећа и обућа због сезонских снижења конфекције и обуће.