Просјечна мјесечна исплаћена нето плаћа по запосленом у Федерацији БиХ у децембру 2020. године износила је 993 КМ и номинално је виша за 2,8 посто, а реално за 3,1 посто у односу на претходни мјесец.

У односу на децембар 2019. године, просјечна мјесечна исплаћена нето плаћа у децембру 2020. године била је номинално виша за 3,7 посто, а реално за 5,1 посто.

Највише просјечне нето плаће у децембру 2020. имали су запослени у производњи и снабдијевању електричном енергијом, плином, паром и климатизацији – 1.744 КМ и финансијској дјелатности и дјелатности осигурања – 1.729 КМ, а најмање радници у дјелатности пружања смјештаја те припреме и услуживања хране (хотелијерство и угоститељство) – 526 КМ и административним и помоћним услужним дјелатностима – 649 КМ, показују подаци Федералног завода за статистику.

Просјечна мјесечна исплаћена бруто плаћа по запосленом за децембар 2020. године у Федерацији БиХ износила је 1.532 КМ и номинално је била виша за 2,9 посто а реално за 3,2 посто у односу на претходни мјесец.

У односу на децембар 2019. просјечна мјесечна исплаћена бруто плаћа у децембру 2020. године била је номинално виша за 3,9 посто, а реално за 5,3 посто.