Прилив директних страних инвестиција у Босну и Херцеговину у 2019. години износио је 699 милиона КМ, показују подаци Централне банке Босне и Херцеговине (ЦББиХ) која је објавила статистику директних страних инвестиција за 2019. годину.

У погледу географског распореда, највише прилива инвестиција током 2019. године је из Русије (211 милиона КМ), а онда из Хрватске (117 милиона КМ).

Посматрано по дјелатностима, највише инвестиција је реализовано у области производње кокса и рафинираних нафтних производа (202 милиона КМ), финансијских услужних дјелатности (банкарски сектор, 154 милиона КМ), и у области трговине на велико (92 милиона КМ).

Мањи приливи инвестиција у односу на 2018. годину који су, према ревидираним подацима износили 952 милиона КМ, узроковани су, између осталог, повећаном исплатом дивиденди у посљедњем кварталу 2019. године, као и преузимањем предузећа у страном власништву од стране предузећа у домаћем власништву.

На крају 2019. године, стање директних страних инвестиција је износило 15,02 милијарди КМ. Овај износ представља резултат инвестирања у претходним годинама, као и пословања предузећа у страном власништву.

Највећи износ стања директних инвестиција се и даље односи на Аустрију (2,7 милијарди КМ), Хрватску (2,4 милијарде КМ) и Србију (близу 2,0 милијарди КМ).

Посматрано по дјелатностима, највише стање директних страних инвестиција је у области финансијских услуга (3,7 милијарди КМ), затим у областима телекомуникација (1,7 милијарди КМ) и трговине на велико (1,2 милијарди КМ).

У складу са политиком ревизије и на основу додатних података, с објављивањем података за 2019. годину извршене су ревизије и за претходне двије године.