Заједничка комисија за људска права Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине (ПСБиХ) подржала је и у даљу парламентарну процедуру упутила посланичку иницијатива Аиде Баручије, Бранислава Бореновића, Џенана Ђонлагића, Едите Ђапо, Јасмина Емрића, Мирјане Маринковић – Лепић, Саше Магазиновића и Шемсудина Мехмедовића, којом се Министарство сигурности БиХ задужује да, у року од 30 дана, достави Извјештај о реализацији Акционог плана за провођење Стратегије у подручју миграција и азила за период 2016. – 2020. године.

Подржана је и у даљу парламентарну процедуру упућена посланичка иницијатива Предрага Којовића, Мирјане Маринковић – Лепић, Дамира Арнаута и Аиде Баручије којом се Вијећу министара БиХ налаже да, у року од десет дана од дана усвајања ове иницијативе, започне координацију с надлежним тијелима ентитета и кантона, с циљем омогућавања изучавања националне скупине предмета свим ученицима који то желе, уписивања назива службених језика у БиХ у сву школску документацију у складу с називима наведеним у Опћем оквирном споразуму за мир у БиХ (Дејтонски споразум), те укидања свих других облика дискриминације у основним и средњим школама у БиХ, а узимајући у обзир међународне обавезе БиХ.

Усвојен је и у даљу парламентарну процедуру упућен и Приједлог одлуке о Вијећу националних мањина БиХ.

Није подржана посланичка иницијатива Златана Бегића за оснивање Привремене истражне комисије Представничког дома ПСБиХ за питање мигрантске кризе, која ће утврдити чињенице и прикупити релевантне информације у вези с мигрантском кризом – провођењем саслушања одговорних особа, изласком на терен и на друге начине и о томе поднијети извјештај Представничком дому ПСБиХ с приједлогом краткорочних и дугорочних мјера из надлежности овог дома, које би требало подузети ради ефикасног управљања овом кризом, у интересу грађана БиХ и поштивања њихове сигурности и права слобода која им припадају, те у смислу поштивања највиших међународних стандарда заштите људског достојанства, те права и слобода миграната.

С дневног реда сједнице скинуто је разматрање Приједлога закона о измјенама и допунама Закона о заштити потрошача у БиХ, чији су предлагачи група посланица из Представничког дома ПСБиХ. Закључено је да Комисија од домова ПСБиХ затражи продужење рока од 30 дана за доставу мишљења о Приједлогу закона.

Ради одсуства предлагача, с дневног реда сједнице скинуто је разматрање Извјештаја о збрињавању избјеглица и странаца под супсидијарном заштитом у БиХ за 2019. годину. Комисија је донијела закључак да се, убудуће, акти чији је предлагач Вијеће министара БиХ, неће разматрати на сједници Комисије без присуства надлежног министра, његовог замјеника или секретара надлежног министарства – саопћено је из Сектора за односе с јавношћу ПСБиХ.