Порезна управа Федерације БиХ обавијестила је порезне обвезнике да ће у наредном периоду проводити брзе контроле пословања код порезних обвезника који запошљавају мање од два запосленика, а у обавези су да, у односу на дужину радног времена и врсту дјелатности, запошљавају већи број запосленика.

Истакнуто је да ће контролама бити обухваћени и порезни обвезници који послују са губитком.

Циљ наведених активности је откривање порезних обвезника који не пријављују раднике и не послују у складу са законом, те заштита и омогућавање несметаног пословања порезних обвезника који поштују порезне и друге прописе.

С обзиром да Порезној управи Федерације БиХ није циљ подузимање репресивних мјера и изрицање санкција, већ усмјеравање порезних обвезника да послују у складу са законом и настојање да се изгради партнерски однос, јавно позивамо порезне обвезнике да пријаве све запослене и на тај начин се заштите од санкције, а радницима омогуће остваривање њихових права по основу радног односа – саопћено је из те институције.