У функцију је апликација путем које се врши регистрација осиграника који су се вакцинисали изван Кантона Сарајево и доступна је на линку: ВИДЕО

Путем апликације осигураници Завода здравственог осигурања Кантона Сарајево могу се регистровати и на тај начин извршити евиденцију вакцинације изван КС у електронски картон пацијента (еКартон).

У протеклом периоду уочили смо проблем недостатка евиденција грађана КС који су се у претходном периоду вакцинисали против вируса Цовид-19 ван граница Босне и Херцеговине, односно изван КС.

Осигураници који изврше регистрацију путем ове апликације ће бити у могућности да добију и цертификат о вакцинисању издат путем Централног здравственог информационог система КС.

Поред наведених бенефита за пацијенте, на овај начин ће бити омогућено и прикупљање изузетно важних јавноздравствених података, обзиром да би добили информације колико се наших осигураника/суграђана вакцинисало изван БиХ, те на тај начин и добили и валидне податке за процјену укупних имунолошких прилика у Кантону Сарајево.

Као и код претходне апликације сам процес пријаве за вакцинацију састоји се од три корака, током којих ће осигураник попунити и доставити тражене податке. По окончању процеса, регистровани корисник ће добити потврду регистрације, а тачност података о извршеној вакцинацији изван Кантона Сарајево ће бити провјерена прије уписа у коначни регистар.