Заједничко координационо тијело удружења судија и тужилаца у Босни и Херцеговини је на радионици о интегритету правосуђа разматрало значај моралних и стручних критерија за именовање и напредовање у служби и утјецај медијске слике о правосуђу која се рефлектира на интегритет.

Радионица је одржана оквиру пројекта „Јачање правних стручњака 2020″ и поводом отварања расправе о приједлогу „Реформског пројекта ВСТВ-а БиХ за период 2021—2023. године”

Учесници радионице су сагласни да су моралне претпоставке изузетно важне за правосудну функцију, али да постојећи систем избора и именовања не осигурава најоптималнију провјеру испуњености овог критерија, тако да је критериј етичности носиоца правосудне функције у постојећим оквирима неупотребљив.

Истовремено, сматрају да је критериј припадности конститутивним народима крајње проблематичан и да је због тога неопходно осигурати транспарентан увид у приступ овом критерију тако што би се приликом објаве конкурса за позицију у правосуђу наводило из којег ће се конститутивног народа бирати кандидат или тако што ће се ова припадност потпуно занемари у корист избора најквалитетнијег кандидата.

Учесници радионице сагласни су, такођер, да је неопходно одржати на снази систем провјере прошлости судија и тужилаца као мјеродаван критериј због тога што су у пракси избора познати случајеви именовања судија и тужилаца који су правомоћно осуђени за кривично дјело као што је, по угледу на земље из сусједства, неопходно у процедури избора и именовања осигурати сигурносне провјере за кандидате који остваре највећи број бодова са ранг листе за позицију у правосуђу.

Мишљења су и да је неопходно успоставити стратешки приступ у односу са медијима и јавношћу будући да он доприноси транспарентности која је усмјерена на афирмирање повјерења јавности у интегритет правосуђа, као и због тога што је примјетно поједностављивање сложених правних питања и склоност сензационалистичком извјештавању о раду правосуђа што опет доприноси стварању негативне слике о њему.

У том контексту истичу да су појединачни и изоловани примјери недоличног и непримјереног понашања носилаца правосудних функција основ за медијско генерирање негативне слике у јавности о судијама и тужиоцима која утјече на негативну перцепцију правосуђа и на довођење у сумњу интегритета цјелокупне правосуђе заједнице.

Учесници споменуте радионице су става да је непходно размотрити оправданост судијске суздржаности, која у ситуацији изразито негативне јавне перцепције ствара утисак да се иза ње крије непрофесионалност, нестручност и неодговорност правосуђа и да у том смислу треба радити на профилирању проактивног утјецаја носилаца правосудних функција на јавној дистинкцији према девијантном понашању других колега.

Такођер, сматрају да је у медијском третману изабраних поступака примјетан недостатак стручности и информисаност о току кривичног поступка, о садржају строго формалних процесних одредби које се односе на законитост прибављених доказа и о могућности њиховог кориштења у кривичном поступку, уз штуре информације и закашњеле реакције правосудних органа.

У вези с тим, Заједничко координационо тијело удружења судија и тужилаца предлаже удружењима и чланству да раде на отклањању недостатака из процеса именовања носилаца правосудних функција тако што ће захтијевати да именовања буду транспарентна и да се омогући учешће најшире стручне заједнице како би се осигурало да се у процесу именовања осигура примјена објективних критерија.

Наш је задатак да се интерно и јавно залажемо за примјену објективних критерија на процес именовања и унапређења са истицањем етичких критерија. Ово би представљало снажан потицај за професионално правосуђе. Наш је приједлог и захтјев да се на највише позиције у правосуђу не бирају кандидати без или са врло мало професионалног искуства. Постојећи систем је управо омогућио стреловито професионално напредовање таквих кандидата што потпуности обезвређује професионални рад многих судија или тужилаца – наводе из Заједничког координационог тијела.

Надаље, Заједничко координационо тијело удружења судија и тужилаца предлаже удружењима и чланству да се осмисли примијенљив и прихватљив модел рада службеника за односе са јавношћу, евентуално, уз надзор њиховог рада путем предсједника (кривичних) одјељења, како би се јавност на адекватан начин упознала са судским одлукама.

Како наводе, стратешки приступ планирању односа према јавности подразумијева, едукацију службеника за односе са јавношћу и едукацију носилаца правосудних функција, нарочито њихових руководилаца.

Наш је приједлог и захтјев да чланови удружења агилно и без суздржавања јавно реагирају на девијације у правосуђу јер се на тај начин отклања сумња да је цјелокупно правосуђе непрофесионално, нестручно и неодговорно – истичу из Заједничког координационог тијела.

Заједничко координационо тијело удружења судија и тужилаца предлаже, такођер, да се припреми и усвоји комуникацијска стратегија у правосуђу јер је то једини начин да се ријеше уочени проблеми у комункацији са јавношћу и медијима, саопћено је Фондације Центра за јавно право (ФЦЈП).

Наш је став да ВСТВ мора одмах приступити припремању и усвајању комуникацијске стратегије која би била основ за утврђивање стратегије свих организационих јединица правосуђа – наводе.

Заједничко координационо тијело удружења судија и тужилаца подсјећа удружења и чланство да је у процедури измјена постојећег и припрема новог Закона о ВСТВ-у и да удружења не смију пропустити прилику да припреме властите приједлоге.

Наш је задатак да припремимо и формулишемо приједлоге удружења која дјелују у оквиру Заједничког координационог тијела и да имамо формулисане приједлоге у погледу овдје наведених питања – наводи се.