Стотињак радника Глобал испат коксне индустрије Лукавац (ГИКИЛ) одржало је испред управне зграде компаније збор радника са којег су позвали менаџмент, локалне, кантоналне и федералне власти да се укључе у рјешавање нагомиланих проблема.

Радници добијају редовно плату, али им касни исплата шест топлих оброка.

Како кажу, забринути су да би због немогућности испуњавања услова за добијање околинске дозволе, ГИКИЛ могао престати са радом, чиме би 970 радника остало без посла.

Предсједник синдиката Нурдин Ђузић је истакао да нема адекватног улагања у погоне, заштита радника је на лошем нивоу, те због тога траже веће улагање у ову фабрику.

“Надам се да ће сви сјести за сто и схватити да је ово ГИКИЛ у који треба да се улаже, да компанија има перспективу”, нагласио је Ђузић.

Како је рекао, Синдикат је раније покушао договорити састанак са менаџментом како би заједно пронашли рјешење за компанију, али до њега није дошло.

Ни данас се нико из менаџмента није обратио радницима на збору.