Порезни обвезници у Федерацији Босне и Херцеговине су у прва три мјесеца 2021. године уплатили 1.323.870.559,00 КМ јавних прихода.

Подаци Порезне управе ФБиХ показују да је тај износ у односу на исти период 2020. године већи за 43.011.503,00 КМ, односно за 3,36 посто, што указује на позитивне економске трендове у овом ентитету.

У посљедњих мјесец дана је забиљежен и раст броја запослених у ФБиХ. На дан 31. март 2021. године је у ФБиХ по пребивалишту осигураника регистрирана 519.401 запослена особа, те је у односу на 28. фебруар 2021. године, када је регистрирано 517.979 запослених, забиљежен раст за 1.422 запослене особе.

Број запослених на дан 31. март 2021. године у односу на исти датум 2020. године мањи је за 9.086 особа.