Парламентарна комисија одговорна за ревизију Федерације Босне и Херцеговине почела је јавна саслушања свих руководилаца код којих је пронађено незаконито поступање, на основу ревизорског извјештаја за прошлу годину. Уред за ревизију Федерације БиХ ревидирао је 89 институција за 2019. годину и дао више од хиљаду 500 препорука. Хоће ли оне поново остати само мртво слово на папиру?

Кршење закона о јавним набавкама, његово непоровођење за милионске набавке, уговори о дјелу и накнаде – најчешће су незаконитости које проводе јавне институције у Федерацији Босне и Херцеговине, а на које из Уреда за ревизију упозоравају годинама. Упркос препорукама, пракса показује да се не проводе.

МИА БУЉУБАШИЋ, Уред за ревизију институција ФБиХ

За такве незаконитости до сада није било адекватне реакције Тужилаштва и да субјекти наставе радити како су и радили до сада. Субјекте које не можемо ревидирати ту је потребно да се укључи парламентарана комисија како би се наше препоруке испоштовале.

Парламентарна комисија одговорна за ревизију би сада требала убрзати процес. Након двије године чекања на њено формирање, коначно пред члановима и први извјештаји институција који нису оцијењени као позитивни. Па је тако код рада неколико федералних министарстава уочено:

ИВИЦА ПАВКОВИЋ , предсједатељ Парламентарног повјеренства
одговорног за ревизију институција ФБиХ

Најприје непоштивање Закона о јавним набавкама, а потом доста замјерки на уговори о дјелу који се исплаћују упосленицима који су у сталном радном односу и да они за вријеме свог радног времена раде послове и за то добијају значајне накнаде па тако добије већу накнаду за рад у комисијама него сто је његова плата.

АДИС АРАПОВИЋ, Повјеренство за ревизију ФБиХ

На крају није ни комисија свемогућа. Мора парламент одобрити њене закључке и препоруке али неовисно од тога не улазећи у политичке мотиве било кога у парламенту ова комисија мора бити сваћена као одскочна даска за враћање дигнитета Уреду за ревизију.

Двије хиљаде субјеката у Федерацији БиХ тренутно може бити предмет ревизије, међутим, сваке године ревидира се тек од 70 до 90 њих.

АЛЕН ЧУЛАР, Центри цивилних иницијатива

Када су у питању локалне самоуправе од 2000 до 2018. тек је завршен циклус дакле свих 80 локалних самоуправа и оне су тек ревидиране 2018. Дакле требало је 18 година да се ревидирају а замислите тек 2000 институција у Федерацији да ли ће оне икада доћи на ред?

Од најважнијег државног инструмента за контролу утрошка јавног новца, ревизија сада у пракси више нема ту улогу, као ни улогу у законитом поступању и ефикасном раду институција, што показују и посљедњи извјештаји, закључују наши саговорници. Јесу ли власти спремне то промијенити?