Управа Жељезница Републике Српске (ЖРС) тврди да то јавно предузеће може бити солвентно, иако су потраживања повјерилаца од Жељезница Републике Српске већа од три стотине милиона марака. На рочишту, заказаном за 8. и 9. октобар, биће утврђен тачан износ потраживања. За реорганизацију започету прије три године, подигнут је кредит код Свјетске банке у износу од стотину милиона марака.

Рјешење за дубиозу и гомилање дугова Жељезница Републике Српске је да РС постане већински власник, каже директор Жељезница. Очекује да се омогући Жељезницама да превозе робу коју су раније традиционално превозиле, као што су нафта, нафтни деривати и дрво, јер је брже и сигурније за разлику од друмског саобраћаја.

СЛАВКО ГЛИГОРИЋ, директор Жељезница Републике Српске

“Укупни губици Жељезница Републике Српске су преко 200 милиона и то Жељезнице нису могле да сервисирају. Због тога се ишло да држава тај дио дуга преузме и конвертује у капитал. Биће то доведено на позитивну нулу и то и јесте циљ“.

Највећи повјерилац је Влада Републике Српске са 216 милиона марака. Реструктурирање подразумијева да капитал предузећа буде већи од обавеза. У том случају Жељезнице могу позитивно да послују и да улажу у модернизацију.

ДРАГАН ДАНОЈЛОВИЋ, повјереник за реструктурирање у Жељезницама РС

„Ова потраживања која су мимо владе која је пријавила и кредитних задужења су мања од десет милиона. Разлика средстава која се дугују према држави односно оснивачу – влади, кад се препакују у капитал добиће се солвентно предузеће“.

Број радника у Жељезницама се са 2.224 до краја године мора смањити на 2.098. У Синдикату истичу да се грешка направила на почетку, када је допуштено стручном кадру, умјесто администрацији, да узме отпремнине и напусти Жељезнице.

ЗЛАТКО МАРИН, предсједник Синдиката транспортне дјелатности у ЖРС

„Спречавање даљњег тоњења у дубиозу је у систематизацији односно у реструктурирању које се сада ради. Ми нисмо задовољни којим темпом то иде и како се одрађује. Треба направити систематизацију по стварним потребама – да се види који је то број људи са којим Жељезнице могу да раде“.

Из Министарства саобраћаја и веза Републике Српске добили смо писани одговор да ће дио дуга који Жељезнице имају према Републици Српској бити претворен у капитал Републике Српске, а преостале обавезе Жељезница преузеће на себе Влада Републике Српске.