Влада ФБиХ је утврдила Приједлог закона о родитељима његоватељима у ФБиХ чији је циљ да се једном од родитеља особа с инвалидитетом призна право на статус “родитеља његоватеља”, те да му се омогући мјесечна накнада у висини износа нето најниже плате у ФБиХ, те право на пензијско и инвалидско, здравствено као и осигурање за вријеме незапослености.

“Родитељ његоватељ је родитељ дјетета са 100 постотним инвалидитетом које не може само удовољити својим основним животним потребама. Право на овај статус признаје се једном од родитеља особа са инвалидитетом са 100-постотним оштећењем организма и правом на додатак за његу и помоћ друге особе прве групе. Ако у породици има двоје или више особа са инвалидитетом, тај статус могу стећи оба родитеља”, наводи се у саопштењу Владе Федерације БиХ.

Право на статус родитеља његоватеља особе са инвалидитетом може бити признато уколико је незапослен и пријављен на евиденцији надлежне службе за запошљавање, а статус може бити признат родитељу до његове навршене 65. године живота, односно до навршене 30. године живота особе са инвалидитетом.

Федерални министар рада и социјалне политике ће, у року од 60 дана од ступања на снагу овог закона, донијети пропис којим ће бити одређена потребна документација којом се доказује испуњавање услова за признавање статуса родитеља његоватеља.

Влада је Парламенту ФБиХ упутила Приједлог закона, а за проведбу овог закона ће годишње у буџету ФБиХ требати обезбиједити више од 27 милиона КМ.