Републички инспектори су током контроле пријаве радника у 96 случајева утврдили да радници нису имали закључен уговор о раду и да нису били пријављени на обавезне видове осигурања, због чега су послодавцима изречене казне у износу од 304.000 КМ, саопштено је из Инспектората Републике Српске.

У овој години републички инспектори су извршили око 3.000 инспекцијских контрола пријаве радника, у којима је по основу уговора о раду контролисано 4.780 радника, подаци су Инспектората.

“Овим путем скрећемо пажњу послодавцима да су мјере и казне за непријављивање радника, које су прописане Законом о пореском поступку много веће и ригорозније од санкција које прописује Закон о раду, те подразумијевају и привремену забрану обављања дјелатности због неподношења пријаве у Јединствени систем”, навели су у саопштењу.

С циљем сузбијања сиве економије и непријављеног рада, Инспекторат Републике Српске проводи континуиране контроле пријављивања радника у Јединствени систем регистрације, контроле и уплате доприноса.

Из Инспектората подсјећају да су у складу са одредбама Закона о инспекцијама и измјенама Закона о пореском поступку, овлаштење да контролишу пријављивање радника добили сви инспектори Инспектората Републике Српске, без обзира на примарне инспекцијске области у којима врше надзор.

“Новчане казне које су прописане Законом о пореском поступку за непријављивање радника износе од 10.000 КМ до 30.000 КМ за правно лице, од 3.000 КМ до 9.000 КМ за одговорно лице у правном лицу, те од 3.000 КМ до 9.000 КМ за физичко лице предузетника”, навели су у саопштењу.

Ако у току контроле инспектор утврди да послодавац није поднио пријаву за регистрацију радника у Јединственом систему, усменим рјешењем послодавцу изриче мјеру забране обављања дјелатности до отклањања неправилности, а најмање у трајању од 15 дана.

Изузетно мјера забране обављања дјелатности неће се извршити ако послодавац у року од 72 часа од изрицања усменог рјешења достави инспектору доказ о отклањању утврђених неправилности и уплати новчане казне изречене прекршајним налогом због ангажовања радника на црно.

Из Инспектората позивају послодавце да не чекају долазак инспектора, већ да уредно регулишу радни статус свих радника које ангажују, те да се не излажу ризику од кажњавања.