Извјештај Независне међународне комисије за истраживање страдања Срба у Сарајеву од 1991. до 1995. године, коју је формирала Влада Републике Српске, од данас ће бити доступан на веб-страници Комисије (incomfis-sarajevo.org), као и на страници Републичког центра за истраживање рата РС, ратних злочина и тражење несталих лица (rcirz.org).

Влада РС је одлуку о оснивању Комисије донијела на основу закључака ентитетског парламента, а о садржају извјештаја упозната је на посебној сједници 23. октобра, саопштено је из Републичког центра за истраживање рата, ратних злочина и тражење несталих лица РС.