Министарство финансија Републике Српске објавило је Инструкцију о начину привремене исплате пензија, инвалиднина, социјалних давања и сличних примања са банковних рачуна за лица са навршених 65 и више година живота која су под тренутном забраном или ограничењем кретања на територији Републике Српске због спрјечавања ширења вируса корона.

С циљем олакшавања исплате пензија и осталих примања за вријеме трајања ванредног стања узрокованог пандемијом коронавируса, корисницима истих је омогућено да подизање новчаних средстава са банковног рачуна обаве на два начина:

  • Овлаштењем другог лица путем једнократног Пуномоћја, за које није потребна овјера код надлежног органа већ само лични документи пуномоћника и корисника примања. Максималан износ за исплату овим путем не може бити већи од износа једне мјесечне пензије или другог мјесечног примања.
  • Личним одласком у банку која је дужна организовати радно вријеме у сатима када је лицима са 65 и више година старости дозвољено кретање.

Детаљи Инструкције и образац Пуномоћја су доступни на интернет страници Министарства финансија Републике Српске у секцији: Санација посљедица вируса корона.