Министарство трговине и туризма Републике Српске позвало је привредне субјекте обухваћене Уредбом о поступку додјеле средстава угоститељима који пружају услугу смјештаја, туристичким агенцијама и извођачима умјетности за санирање финансијског губитка због посљедица пандемије, да правовремено поднесу захтјев за остваривање финансијске подршке.

Из Министарства трговине и туризма наводе да је образац захтјева са пописом потребне документације доступан на сајту Министарства, у секцији “Уредба о поступку додјеле средстава угоститељима који пружају услугу смјештаја и туристичким агенцијама”.

Рок за подношење пријава је 20. април, саопштено је из ресорног министарства.

У Министарству подсјећају да је Влада 1. априла усвојила Уредбу о поступку додјеле средстава угоститељима који пружају услугу смјештаја, туристичким агенцијама и извођачима умјетности за санирање финансијског губитка због посљедица пандемије за период октобар-децембар 2020. године.

Циљ доношења уредбе је пружање подршке за одржавање ликвидности привредним субјектима који обављају угостититељску дјелатност у објектима за смјештај, дјелатност туристичке агенције и извођачку умјетност, а који трпе штетне посљедице због смањења обима пословања.

Право на додјелу средстава остварују привредни субјекти који имају регистровано сједиште на територији Републике Српске, а који нису смањили број радника за више од 15 одсто поредећи број радника на дан 30. новембар 2020. године са даном 29. фебруар 2020. године.

Помоћ могу остварити субјекти који имају финансијски губитак, који подразумијева просјечан пад промета у периоду октобар-децембар у проценту од најмање 40 одсто у односу на исти период 2019. године и који су измирили порезе и доприносе на плату по сваком запосленом раднику пријављеном на пуно радно вријеме или предузетнику који није обвезник доприноса на основу радног односа или корисник права на пензију, закључно са 30. септембром 2020. године.

Привредним субјектима који испуњавају услове прописане Уредбом биће уплаћени порези и доприноси на плату по сваком запосленом раднику пријављеном на пуно радно вријеме или предузетнику који није обвезник доприноса на основу радног односа или корисник права на пензију, за период октобар-децембар 2020. године.

Уколико је привредни субјект у моменту доношења рјешења по овој уредби већ уплатио порезе и доприносе за период октобар-децембар 2020. године, та ће се уплата сматрати као претплата за наредни порески период, додали су у саопштењу.