Просјечна јунска плата након опорезивања у Републици Српској износила је 994 КМ и највиша је до сада када се посматра просјечна плата послије опорезивања по мјесецима, саопштио је Републички завод за статистику.

Просјечна плата након опорезивања исплаћена у јуну у односу на мај је номинално и реално већа за 1,3 одсто.

Највиша просјечна јунска плата након опорезивања у износу од 1.472 КМ била је у сектору финансијске и дјелатности осигурања, док је најнижи јунски просјек од 699 КМ била у дјелатности пружања смјештаја, припреме и послуживања хране, хотелијерство и угоститељство.

У јуну ове године у односу на исти мјесец лани највећи номинални раст плате након опорезивања од 16,8 одсто забиљежен је у подручјима умјетност, забава и рекреација.

Просјечна јунска бруто плата износила је 1.544 КМ.

Цијене производа и услуга које се користе за личну потрошњу у Републици Српској, мјерене индексом потрошачких цијена, у јуну у просјеку су остале непромијењене у односу на мај, док су у односу на јун прошле године у просјеку више за 1,4 одсто.

Највећи годишњи раст цијена у јуну од 8,5 одсто забиљежен је у одјељку превоз због виших цијена у групи горива и мазива, а највећи пад цијена на годишњем нивоу од 9,3 одсто био је у одјељку одјећа и обућа усљед сезонских снижења конфекције и обуће.