На сједници Савјета министара усвојен је Извјештај Министарства цивилних послова о закључивању Уговора о набавци вакцине „Цоммитмент агреемент-цоммитед пурцхасе аррангемент“ између Босне и Херцеговине и Глобалне алијансе за вакцине (ГАВИ).

Министарка и замјеник министра цивилних послова Анкица Гудељевић и Синиша Илић потписали су још у септембру ове године Уговор о набавци вакцина.

На сједници је речено да је планирана набавка 1.230.000 доза вакцина против Ковида -19, које би у БиХ, према најавама, могле стићи у првом кварталу наредне године.

ОСТАЛЕ ОДЛУКЕ

Савјет министара БиХ примио је на знање Анализу одрживости јавног дуга Босне и Херцеговине за период 2020 – 2023. године, коју је сачинило Министарство финансија и трезора БиХ, с циљем ефикасног управљања јавним финансијама и одржавања макроекономске стабилности.

Анализа даје прегледе оцјена тренутног стања јавне задужености БиХ и основних ризика који могу утицати на одрживост јавног дуга у средњорочном периоду.

Тренутно се може оцијенити да је БиХ земља са одрживим јавним дугом. Спољни дуг се редовно отплаћује и његова отплата не може доћи у питање, захваљујући добром законском оквиру у овој области.

Индикатор јавни дуг/БДП у 2019. години је 31,4% и према међународним стандардима није висок. Глобална здравствена криза проузрокована пандемијом болести Ковид-19 утиче на цијели свијет, па и на Босну и Херцеговину. Према основном сценарију процјене, овај индикатор има тенденцију повећања у 2021. години, а постепени опоравак очекује се у 2022. и 2023. години.

ЕКОНОМСКИ РАСТ У ПРОШЛОЈ ГОДИНИ 2,7%

Савјет министара БиХ, на приједлог Дирекције за економско планирање, усвојио је Документ “Босна и Херцеговина – извјештај о развоју – годишњи извјештај 2019” у којем се наводи да у прошлој години макростабилност у БиХ није била угрожена.

У 2019. години остварен је стабилан економски раст од 2,7%, уз смањење незапослености и дефицита на текућем рачуну, као и задржавање јавног дуга државе у умјереним оквирима. Није забиљежен значајнији раст цијена.

ЈАЧАТИ САРАДЊУ ЦАРИНСКИХ ОРГАНА – ПАРТНЕРА У МЕЂУНАРОДНОМ СПОРАЗУМУ

Савјет министара БиХ усвојио је Информацију Министарства спољне трговине и економских односа о реализацији Одлуке о вршењу контроле и надзора над извршењем обавеза преузетих међународним билатералним и мултилатералним уговорима, споразумима и конвенцијама у погледу утврђивања поријекла роба у 2019. години.

У информацији се наводи да је развијање и јачање сарадње царинских органа, партнера у међународном споразуму о слободној трговини веома важан фактор у спољнотрговинском пословању.

Када је ријеч о поштовању обавеза преузетих међународним билатералним и мултилатералним уговорима, споразумима и конвенцијама у погледу утврђивања поријекла роба, континуирана контрола и надзор напосљетку имају за циљ спречавање генерисања одређених царинских и нецаринских баријера појединих земаља, а тиме и нарушавања договорених принципа за одвијање међународне трговинске размјене.

Додаје се да треба континуирано радити на едукацији привредних субјеката, царинских органа и шпедитера, у вези са примјеном правила о поријеклу робе у међународној трговини робама.
На тај начин се жели олакшати трговина и смањити број управних и прекршајних поступака пред царинским органима уговорних страна, што доводи до уштеде времена и трошкова како привредним субјектима у спољнотрговинском пословању, тако и за буџет БиХ.

У Информацији су презентована одређена искуства привредних субјеката, а која оцртавају дио стања у овој области када је у питању поријекло робе.

ПРЕУЗЕТЕ НОРМЕ ЕУ У ПРАВИЛНИК О ПРЕХРАМБЕНИМ АДИТИВИМА

Савјет министара БиХ, на приједлог Агенције за безбједност хране БиХ, донио је Правилник о измјенама Правилника о прехрамбеним адитивима, којим се преузимају одговарајући прописи Европске уније у овој области, а који су усвојени до 11. јуна 2020. године.

Измјенама досадашњег правилника жели се омогућити несметано функционисање унутрашњег тржишта, које ће пружити висок ниво заштите здравља људи, интереса потрошача и произвођача у БиХ, када је ријеч у употреби прехрамбених адитива.

змијењеним правилником стварају се услови за континуирано праћење прописа Европске уније и редовно ажурирање анекса правилника који се односе на прехрамбене адитиве који су допуштени за употребу у храни.