Савјет министара требао би сутра да разматра приједлог одлуке о привременом финансирању институција и међународних обавеза БиХ за период април-јун 2021. године, чији је предлагач Министарство финансија и трезора у Савјету министара.

На приједлог Министарства правде у Савјету министара, требало би да буде расправљано и о приједлогу одлуке о формирању надзорног тијела за праћење спровођења Ревидиране државне стратегије за рад на предметима ратних злочина.

Пред Савјетом министара би требало да се нађе и нацрт споразума о измјенама и допунама Споразума о финансирању и пројекту, закљученог 17. децембра 2019. године између КФВ-а и БиХ, коју представља Министарство финансија и трезора у Савјету министара, Министарство финансија Републике Српске и Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију Српске /Агенција за извршење пројекта/, у износу од 10.000.000 евра – енергетска ефикасност у јавним зградама, са основама за закључивање наведеног споразума.

Предлагач ове тачке дневног реда је Министарство финансија и трезора у Савјету министара.

На сједници би требало да буде ријечи и о нацрту основа за покретање поступка за вођење преговора ради закључивања уговора о допунама Уговора између БиХ и Хрватске о граничним прелазима, чији је предлагач Министарство безбједности у Савјету министара.

Савјет министара требао би да расправља и о приједлогу одлуке о именовању координационог одбора за контролу малог оружја и лаког наоружања у БиХ на приједлог Министарства безбједности у Савјету министара.

На приједлог Министарства безбједности биће разматран и приједлог одлуке о именовању координатора БиХ за сарадњу и координацију са Регионалним центром Регионалне иницијативе за миграције, азил и избјеглице у Скопљу.

Савјет министара разматраће и приједлог одлуке о измјени одлуке о именовању надзорног тијела које ће вршити надзор над примјеном Правилника о начину контроле цијена, начину обликовања цијена лијекова и начину извјештавања о цијенама лијекова у БиХ, чији је предлагач Агенција за лијекове и медицинска средства БиХ.