Објављена је нова серија биљешки Свјетске банке, које сагледавају утицај COVID-19 на фискалну политику, финансијски сектор, вањски сектор и приватни сектор на западном Балкану.

Овим биљешкама је комплетиран недавно објављени редовни економски извјештај за западни Балкан (РЕР) #17 и пратеће биљешке за земље, који су објављени 29. априла и 29. маја, а дају пројекције макроекономских утицаја COVID-19 на западни Балкан. Ова завршна група биљешки наглашава специфичне теме за поједине секторе политике фискалног, финансијског и вањског сектора и утицај на приватни сектор, како га виде фирме, што је од критичног значаја за адекватан средњорочни одговор политике на утицаје COVID-19.

Посљедње биљешке укључују: економски и социјални утицај COVID-19 на фискалну политику, економски и социјални утицај COVID-19 на финансијски сектор, економски и социјални утицај COVID-19 на вањски сектор, осјетљивост западног Балкана на COVID-19: перспектива на нивоу фирме.

Комплетни РЕР #17 за западни Балкан сада приказује цјелокупну слику утицаја пандемије COVID-19 на ту европску регију и даје препоруке како на адекватан начин дизајнирати опције одговора макро, социјалне и секторски специфичних политика у регији у краткорочном и средњорочном периоду.

Сви извјештаји се могу преузети путем линка: www.worldbank.org/eca/wbrer.