Сенат Универзитета у Зеници одлучује данас о захтјевима зеничких студената, који су у вези с отежаним студирањем због пандемије коронавируса.

Захтјеви студената су да се омогући безуслован прелазак у наредну академску годину, као и то да се школарине плаћају у ратама.

Уколико се крене у правцу усвајања захтјева ових студената мора доћи до промјене закона о високом образовању у ЗДК