Синдикат Агенције за приватизацију у Федерацији БиХ (АПФ) покренуо је штрајк упозорења којим траже да се Влада Федерације БиХ активно укључи у рјешавање деблокаде рачуна Агенције, те омогући исплата плата упосленицима за протеклих пет мјесеци са припадајућим порезима и доприносима.

Предсједник Самосталног синдиката државних службеника и намјештеника у органима државне службе, судској власти и јавним установама у ФБиХ Самир Куртовић изјавио је да упосленици, њих 25, нису добили плату од септембра те да немају здравствено, нити пензионо осигурање, те да имају подршку директора.

”Већ је пети дан штрајка упозорења и он ће трајати наредних 30 дана. Позивамо Владу ФБиХ да прими ове људе и да ријеши овај проблем трајно”, изјавио је Куртовић испред зграде Владе ФБиХ у Сарајеву гдје су се окупили представници синдикалне организације АПФ.

Предсједница Синдикалне организације АПФ Едита Крџавић је, говорећи о разлозима који су довели до блокаде рачуна, навела да се средства од приватизације уплаћују на фонд Развојне банке ФБиХ, да је Агенција уплатила 62,8 милиона КМ 2016. године, те да о утрошку средстава одлучује Влада ФБиХ.

Крџавић је додала да је Влада ФБиХ упозната с тешким финансијским стањем Агенције које је узроковано блокадом рачуна по основу рјешења о извршењу на трансакцијским рачунима Агенције на основу пресуде Врховног суда ФБиХ. Агенција нема средстава за исплату по овој пресуди јер је висок износ досуђених средстава (3.618.471 КМ плус припадајуће законске затезне камате). Укупан преостали дуг, према обрачуну банке, износи 6.225.285 КМ.

”Агенција је успјела у заштити државног капитала, јер су овом пресудом враћене дионице у власништво Федерацији БиХ. Цјелокупан терет, укључујући и инвестиције у предузеће, пао је на Агенцију као подносиоца тужбе и потписника уговора о купопродаји проистеклог из законских овласти, а уиме Федерације БиХ као власника капитала. Агенцији падају на терет и законске затезне камате које су у висини главнице, а све због дугогодишњег вођења управног поступка и управног спора код надлежног суда и судског поступка за раскид уговора”, казала је међу осталим Крџавић, додајући да се потраживања везана за приватизацију Фероелектра и за улагања у ту фирму.